Főoldal
 Hírek, aktualitások
 Események
 Énekek-imádságok
 Prédikációk
 Apró történetek a léleknek
 Versek, gondolatok

Szentmise-, hittan-, programrend
 Miserend

Hittancsoportok
 Gyermek oldal
 Betlehemi csoport
 Názáreti csoport
 Buczkó Kuckó
 Elsőáldozásra készülők
 Bérmálkozásra készülők
 Ifjúsági oldal
 Cursillos csoport oldala

Kiemelt programjaink
 Jubileumi év
 Keresztényként éld a szerelmet
 Felkészülés a HIT évére

Terveink
 Zarándokszállás projekt

Ajánlataink
 Ajánló (Film-Tv-Könyv)

Információk
 Elérhetőségeink
 Képviselőtestület
 Kérdezz-felelünk

Gyüjteményeink
 Képtár
 Linktár
 Nyomtatványok

Egy kis mosoly :-)
 Humor

Cursillo
 Cursillo hírek

Megemlékezések
 Emlékezzünk

Vendégkönyv
 Vendégkönyv

______________________

Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Eseményeink

Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokház
 Atanáz-ház
 
 KERESZTUTAK

Elsőáldozásra készülők

Elsőáldozók kérdései:

1. Milyen vallású vagy?

Én katolikus keresztény vallású vagyok.

2. Mikor lettél katolikus keresztény?

Akkor lettem katolikus keresztény amikor megkereszteltek.

3. Kinek a gyermeke lettél, amikor megkereszteltek?

Amikor megkereszteltek, Isten gyermeke lettem.

4. Ki teremtette a világot?

A világot Isten teremtette

5. Hogyan teremtette Isten a világot?

Isten csak akarta, hogy legyen, és létrejött minden.

6. Mit tesz Isten most is a világgal?

Isten szüntelenül gondoskodik a világról.

7. Milyen irántunk az Isten?

Isten szeret minket.

8. Mit teszünk, amikor imádkozunk?

Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk.

9. Mikor kell imádkoznunk?

Rendszeresen kell imádkoznunk, naponta legalább reggel és este.

10. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?

Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.

11. Melyik a legtökéletesebb imádság?

A legtökéletesebb imádság a Miatyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket.

12. Ki az Isten?

Isten az egész világ teremtő ura, és a mi Mennyei Atyánk.

13. Hol van az Isten?

Isten mindenütt jelen van.

14. Miért nem látjuk Istent földi életünkben?

Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek.

15. Mit tud az Isten?

Isten mindent tud.

16. Mit tehet meg az Isten?

Isten mindent megtehet, amit akar.

17. Hány Isten van?

Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.

18. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?

A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak nevezzük.

19. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak?

Azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak, őrangyaloknak nevezzük.

20. Miből áll az ember?

Az ember testből és lélekből áll.

21. Milyennek teremtette Isten az embert?

Jónak teremtette, és gyermekévé fogadta.

22. Mit kap örökségül Isten fogadott gyermeke?

Isten fogadott gyermeke a mennyországot kapja örökségül.

23. Mi rontotta meg az emberek életét?

Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt eredeti bűnnek nevezzük.

24. Mit nevez a Biblia tiltott gyümölcsnek?

A Biblia azt nevezi tiltott gyümölcsnek, amit Isten megtiltott, vagyis a bűnt.

25. Ki követ el bűnt?

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

26. Hányféleképpen követhetünk el bűnt?

Gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával követhetünk el bűnt.

27. Egyenlő-e minden bűn?

Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.

28. Mi lett az eredeti bűn következménye?

Az eredeti bűn következménye az áteredő bűn.

29. Hogyan könyörült meg Isten az embereken?

Isten Megváltót igért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse.

30. Ki váltotta meg a világot?

A világot Jézus Krisztus váltotta meg.

31. Mi a lelkiismeret?

A lelkiismeret Isten szava bennünk, mely arra int, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.

32. Ki a mi áldozati bárányunk?

A mi áldozati bárányunk az “Isten Báránya” Jézus Krisztus.

33. Mire emlékezünk ádventben?

Ádventben arra az időre emlékezünk, amikor az emberiség a megváltóra várakozott.

34. Hogyan szól a főparancs?

A főparancs: 1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

35. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?

Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.

36. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?

Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen.

37. Hogyan lett a Fiúisten emberré?

A Fiúisten úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett föl.

38. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja?

Jézus Krisztus nevelőapja Szent József volt.

39. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?

Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük.

40. Hol született Jézus?

Jézus Betlehemben született.

41. Mit jelent Jézus neve?

Jézus neve azt jelenti: “ Isten megszabadít”.

42. Mikor ünnepeljük Jézus születését?

Jézus születését karácsonykor, december 25-én ünnepeljük.

43. Kicsoda Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött fia, aki értünk emberré lett.

44. Jézus Krisztus Isten vagy ember?

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az istenember.

45. Hol nevelkedett Jézus?

Jézus názáretben nevelkedett.

46. Miért lett a Fiúisten emberré?

A Fiúisten azért lett emberré, hogy minket tanítson és megváltson.

47. Mikor kezdett Jézus tanítani?

Jézus körülbelül harmincéves korában kezdett tanítani.

48. Mit tanított az Úr Jézus?

Az Úr Jézus azt tanította, amit hinnünk és tennünk kell, hogy Isten gyermekei legyünk és eljussunk az örök életre.

49. Minek nevezzük Jézus személyes megbízottait?

Jézus személyes megbízottait apostoloknak nevezzük.

50. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?

Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük.

51. Ki tehet csodát?

Csodát csak Isten tehet.

52. Miért tett Jézus csodákat?

Jézus azért tett csodákat:

1.hogy a rászorulókon segítsen

2.és hogy az emberek higgyenek benne.

53. Mi történik az emberrel, amikor meghal?

Amikor az ember meghal, Isten megítéli.

54. Kik jutnak a mennyországba?

A mennyországba a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak, és büntetést nem érdemelnek.

55. Kik jutnak a kárhozatra?

A kárhozatra azok jutnak, akik bűnbánat nélkül, halálos bűnben halnak meg.

56. Mi a kegyelem?

A kegyelem természetfölötti ajándék: Isten élete bennünk.

57. Ki követ el halálos bűnt?

Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

58. Kinek adott Jézus bűnbocsátó hatalmat?

Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott bűnbocsátó hatalmat.

59. Melyik szentségben bocsátják meg a papok a bűnöket?

A papok a bűnbocsánat szentségében bocsátják meg a bűnöket.

60. Milyen alakban adta Jézus a testét és vérét?

Jézus kenyér és bor alakjában, “színében” adta testét és vérét.

61. Milyen szavakkal bíztat Jézus a szentáldozásra?

Jézus a következő szavakkal bíztat a szentáldozásra: “Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én benne”.

62. Honnan ismerjük meg Istent?

Istent a Bibliából ismerjük meg.

63. Ki vétkezik Isten második parancsolata ellen?

Az vétkezik Isten második parancsolata ellen, aki káromkodik,átkozódik és vétkesen esküszik.

64. Miért vasárnap az Úr napja?

Mert Jézus vasárnap támadt föl.

65. Miért kell szüleinket tisztelnünk és szeretnünk?

Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert Isten után az életet és a gondoskodást nekik köszönhetjük.

66. Mire kötelez Isten ötödik parancsolata?

Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének védelmére kötelez.

67. Mire kötelez minket Isten hatodik parancsolata?

Isten hatodik parancsolata a tiszta életre kötelez minket.

68. Mire kötelez Isten hetedik parancsolata?

Isten hetedik parancsolata arra kötelez, hogy

1.az anyagi javakat becsületesen szerezzük meg,

2.tartsuk tiszteletben a másét,

3.helyesen használjuk föl

69. Mire kötelez Isten nyolcadik parancsolata?

Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez, hogy igazat mondjunk, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.

70. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani?

1.hústól való megtartóztatással, vagy

2.jócselekedettel,

3.önmegtagadással,

4.imádsággal kell megtartani

71. Mikor van kötelező hústilalom?

Kötelező hústilalom hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein van.

72. Ki a felebarátunk?

Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk.

73. Mi a szentgyónás hatása?

A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja a megszentelő kegyelmet, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

74. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?

A bűnbocsánat szentségének rendje:

1.lelkiismeretvizsgálat,

2.bánat és erősfogadás,

3.bűnbevallás és föloldozás,

4.elégtétel.

75. Mit kell feltétlenül meggyónnunk?

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt.

76. Miért szükséges a bánat és erősfogadás?

A bánat és erősfogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.

77. Mikor van bánatunk?

Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.

78. Mi az erősfogadás?

Az erősfogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt kerüljük.

79. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?

Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, Isten annak is megbocsátotta bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

80. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás és a bánat után?

A gyóntató pap elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót bűneitől.

81. Mit teszünk a szentgyónás után?

A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az elégtételt.

82. Mi az elégtétel?

Az elégtétel imádság vagy jócselekedet.

83. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt.

84. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?

Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán alapította.

85. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: “Ez az éntestem, ez az én vérem”?

Az Úr Jézus e szavakkal: “Ez az én testem, ez az én vérem”, átváltoztatta a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé.

86. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé változtassák át?

Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak adott hatalmat, hogy a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé változtassák át.

87. Ki menjen áldozni?

Az menjen áldozni, aki szereti Jézust, vagyis úgy akar gondolkozni és élni mint az Úr Jézus.

88. Mi jelzi a templomunkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

Templomunkban ezt az örökmécses jelzi.

89. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?

Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben.

90. Ki áldozhat?

Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására.

91. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?

Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy

1.a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban,

2.imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást.

92. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?

Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy

1.megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt,

2.megfelelő módon öltözködünk.

93. Milyen veszéllyel jár a készület nélküli áldozás?

A készület nélküli áldozás közömbössé tehet Jézus iránt.

94. Ki áldozik méltatlanul?

Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés!

95. Mit teszünk a szentáldozás után?

A szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat és segítségét kérjük.

96. Miért vállalta Jézus a szenvedést és a halált?

1.A halálba ment értünk, hogy mi megmeneküljünk az örök haláltól.

2.Meg akarta mutatni, hogyan kell elviselni a szenvedést és a halált.

97. Kénytelen volt-e Jézus szenvedni?

Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta föl magát minden ember bűnéért.

98. Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban?

1.Az Olajfák-hegyén vérrel verítékezett.

2.Megostorozták.

3.Tövissel megkoronázták.

4.A keresztet hordozta.

5.Keresztre feszítve meghalt a Golgotán.

99. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?

Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.

100. Mit tett Jézus halála után harmadnapon?

Halála után harmadnapon, húsvétvasárnapján, Jézus dicsőségesen föltámadt.

101. Mit bizonyít Jézus föltámadása?

Jézus föltámadása azt bizonyitja, hogy ő Isten.

102. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává?

Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház alapjává.

103. Mi a római pápa?

A római pápa Szent Péter utóda, Krisztus helytartója, az egész Egyház pásztora.

104. Kik az egyház püspökei?

Az egyház püspökei az apostolok utódai.

105. Mikor jön el ismét Jézus?

Jézus a világ végén jön el ismét.

106. Miért jön el Jézus a világ végén?

Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza és megítélje.

107. Ki a Szentlélek?

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.

108. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.

109. Hány szentség van?

Hét szentség van: 1. a kersztség; 2. A bérmálás; 3. Az Eukarisztia; 4. A bűnbocsánat szentsége; 5. A betegek kenete; 6. Az egyházi rend; 7. A házasság.

110. Mit kell hinnünk?

Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.

111. Mi a kinyilatkoztatás?

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.

Imádságok amiket tudni kell:

-Miatyánk

-Üdvözlégy

-Hiszekegy (Apostoli hitvallás. Ez a rövidebb!)

-Reggeli ima

-Esti ima

-Étkezés előtti-utáni ima

-Tíz parancs

-Az Anyaszentegyház öt parancsa

.

Elsőáldozási anyagok: egyetemes könyörgések, keresztségi fogadás, forgatókönyvek. (Forrás:internet és saját anyagok)

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE - ELSŐÁLDOZÁSRA

Pap: testvéreim, kérjük Urunkat, Jézus Krisztus, árassza kegyelmét az elsőáldozókra, valamint szüleikre, keresztszüleikre, kezeseikre, hitoktatóikra és minden itt jelenlevőre.

Add, hogy elsőáldozóink egyesüljenek Jézussal, és mostantól fogva egész életük tápláléka legyen a szentáldozás. Hallgass meg Urunk!

Add, hogy mi szülők - akik ezekben az években törekedtünk gyermekeinkkel együtt közelebb kerülni Jézushoz - mind inkább előre haladjunk a jézusi életben: s így tudjunk nekik példát adni, s így tudjuk vezetni őket Jézus útján. Hallgass meg Urunk!

Áldd meg a szülőket, hitoktatókat, kezeseket és mindazokat akik közreműködtek, hogy ezek a gyermekek eljussanak Krisztus testének vételéhez. Add, hogy minél több keresztény vállaljon részt evangéliumod örömének továbbadásában. Hallgass meg Urunk!

Add, hogy mi, akik már járultunk szentáldozáshoz, megújuljunk az evangéliumi életben, s így példát adhassunk a most elsőáldozóknak. Hallgass meg Urunk!

Add Urunk, hogy egész életünkben kövessük hívásaidat. Add, hogy akiket a papi szolgálatra vagy egyéb különösen odaadott egyházi szolgálatra hívsz, tudjanak neked igent mondani - a hivő nép szolgálatára. Hallgass meg Urunk!

Áldd meg szentatyánkat, püspökeinket, papjainkat, hogy a szentségekkel erősíthessenek bennünket: Isten népét. Hallgass meg Urunk!

Pap: Hallgasd meg Urunk imánkat! Add, hogy a mai szentmisében mindannyian egész szívvel átadjuk Neked életünket!- Krisztus a mi Urunk által.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK ELSŐÁLDOZÁSRA

Pap:
Imádkozzunk most kedves testvéreim az elsőáldozó gyermekekkel együtt és Jézus nevében terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé:

· Add Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében

· Segítsd Urunk, N. pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig jó pásztorok legyenek

· Engedd Urunk, hogy megőrizzük a megszentelő kegyelmet és mindig tiszta szívüek maradjunk

· Engedd Urunk, hogy a szentáldozás által gyarapodjunk az Úr Jézus szeretetében

· Engedd Urunk, hogy szüleinknek mindig öröme teljék engedelmes és jóra törekvő életünkben

· Segíts meg minket elsőáldozókat is Urunk, hogy mindig hűségesek legyünk hozzád

· Ne engedd, hogy elfeledkezzünk a most megújított keresztségi fogadásunkról

· Add Urunk, hogy mindig buzgón jöjjünk a szentmisére és örömmel táplálkozzunk veled

· Hajolj el Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz és könnyítsd meg számukra az élet terheit

· Engedd Urunk, hogy egykor mindannyian együtt lehessünk szentjeid társaságában

· Elhunyt szeretteink szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat

· Könyörülj Urunk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, különösen azokon, akikről senki sem emlékezik meg


Pap:
Hallgasd meg mennyei Atyánk ezeknek a tiszta lelkeknek a könyörgését, melyet hozzád intéznek. Ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzanak szent asztalodtól, hanem bőséges kegyelmeddel támogasd ünneplő népedet, Krisztus a mi Urunk által.

Keresztségi fogadás - elsőáldozásra

Kedves gyerekek!
Jézus nevében kérdezlek most benneteket:

ELLENE MONDOTOK-E AZ ÖRDÖGNEK?
ELLENE MONDUNK!

MINDEN CSELEKEDETÉNEK?
ELLENE MONDUNK!

MINDEN CSÁBÍTÁSÁNAK?
ELLENE MONDUNK!

HISZTEK-E A MINDENHATÓ ISTENBEN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN?
HISZÜNK!

HISZTEK-E JÉZUS KRISZTUSBAN,AZ Ő FIÁBAN A MI URUNKBAN,AKI SZŰZ MÁRIÁTÓL SZÜLETETT, ÉRTÜNK SZENVEDETT,MEGHALT,MAJD HARMADNAPRA FELTÁMADT?
HISZÜNK !

HISZTEK-E A SZENTLÉLEKBEN,A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZBAN,A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉBEN, A BŰNÖK BOCSÁNATÁBAN,TESTÜNK FELTÁMADÁSÁBAN ÉS AZ ÖRÖK ÉLETBEN?
HISZÜNK!

AKARTOK-E AZ ISTENNEK MINDIG TISZTA SZÍVŰ ÉS ENGEDELMES GYERMKEI LENNI?
AKARUNK!

EZ A MI HITÜNK.EZ AZ ANYASZENTEGYHÁZ HITE IS AMELYET BOLDOGAN VALLUNK A MI URUNKBAN JÉZUS KRISZTUSBAN.
AMEN.

Hívek könyörgése Elsőáldozásra

Testvéreim! Ünnepi örömmel imádjuk az Oltáriszentséget! Kérjük a búzakenyér színe alatt rejtőző Jézusunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket!

1. Add Urunk, hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében!

2. Áldd meg plébános Atyánkat, hiszen az Ő odaadó közreműködése által szabadultunk meg bűneinktől,

és ma is neki köszönhetjük, hogy Te leszállsz az oltárra,

és a mi szívünkben elkészített szentségházba térsz!

3. Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori

vétele által, hogy mindennél többre becsüljük

lelkünk kegyelmi állapotát!

4. Áldd meg Urunk, szüleinket, nagyszüleinket és keresztszüleinket, akik megtanítottak minket

imádkozni és Téged szeretni. Add, hogy továbbra is

fontosnak tartsák lelki életünk fejlődését!

5. Add Urunk, hogy a szentáldozás által

gyarapodjunk az Úr Jézus szeretetében!

6. Add Urunk, hogy szeretetlakomádra,

a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel

és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk!

7. Jézusunk, Te aki a mi hű barátunk vagy, segíts

bennünket, hogy mindig meglássuk

ha valakinek segítségre van szüksége!

8. Jézusunk köszönjük Neked, hogy nekünk

rendelted ezt a napot, add, hogy Téged

örökre hűséggel szolgáljunk!

9. Istenünk Te szeretsz és meghívsz minden embert.

Add, hogy semmi ne tépjen ki szívedből!

10. Köszönjük Jézusunk, hogy égő szeretetből

meghaltál értünk a keresztfán. Add, hogy

feltámadásod által mi is győzelmet nyerjünk!

Urunk Jézus Krisztus! Add kérünk, hogy Elsőáldozóink és velük együtt mi is bőven részesüljünk a Szentmise kegyelmeiben, valamint őszinte odaadással és tiszta lélekkel vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Amen!

Egyetemes könyörgések elsőáldozásra

P:Imádkozzunk most kedves testvéreim az elsőáldozó gyermekekkel együtt és Jézus nevében terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé:

1. Add Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében

2. Segítsd Urunk, N. pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig jó pásztorok legyenek

3. Engedd Urunk, hogy megőrizzük a megszentelő kegyelmet és mindig tiszta szívűek maradjunk

4. Engedd Urunk, hogy a szentáldozás által gyarapodjunk az Úr Jézus szeretetében

5. Engedd Urunk, hogy szüleinknek mindig öröme teljék engedelmes és jóra törekvő életünkben

6. Segíts meg minket elsőáldozókat is Urunk, hogy mindig hűségesek legyünk hozzád

7. Ne engedd, hogy elfeledkezzünk a most megújított keresztségi fogadásunkról

8. Add Urunk, hogy mindig buzgón jöjjünk a szentmisére és örömmel táplálkozzunk veled

9. Hajolj el Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz és könnyítsd meg számukra az élet terheit

10. Engedd Urunk, hogy egykor mindannyian együtt lehessünk szentjeid társaságában

11. Elhunyt szeretteink szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat

12. Könyörülj Urunk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, különösen azokon, akikről senki sem emlékezik meg

P:Hallgasd meg mennyei Atyánk ezeknek a tiszta lelkeknek a könyörgését, melyet hozzád intéznek. Ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzanak szent asztalodtól, hanem bőséges kegyelmeddel támogasd ünneplő népedet, Krisztus a mi Urunk által. H: Amen.

Elsőáldozás

JÉZUSSAL, MINT BARÁTTAL ÖSSZEKAPCSOLVA

PAP:

JÉZUS A MI BARÁTUNK, LEGYEN VELETEK!

Jézus meghívott bennünket ünnepelni. Szeretettel köszöntelek benneteket elsőáldozó gyermekek, szüleiteket, testvéreiteket és minden jelenlévőt.

GYERMEK VIRÁGGAL

Szívesen elfogadtuk Jézus meghívását erre az ünnepre. Örömünk és készségünk kifejezésére virágot hoztunk magunkkal. Ezzel a virággal köszöntjük Jézust. Ezzel a virággal adunk hálát szüleinknek és hitoktatóinknak, hogy jól felkészítettek bennünket erre a szent ünnepre.

GYERMEK KITÁRT KÉZZEL

Jézussal, mint barátunkkal vagyunk összekapcsolva. Kéz a kézben megyünk, ez fejezi ki barátságunkat. A nagy képre minden elsőáldozó gyermek rányomta a tenyerét, hogy így közelítsen Jézushoz. Így akarjuk kifejezni a szentmisén: Jézus a mi barátunk.

GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSI GYERTYÁVAL

Keresztségünk óta vagyunk Jézussal kapcsolatban, mint barátok. Akkor mások gyújtották meg gyertyáinkat a keresztelésnél. Ma mi tartjuk elsőáldozási gyertyáinkat, és mindez kifejezi, hogy Jézussal megkötött barátságunkat az elsőáldozással akarjuk elmélyíteni.

Pap:

Sajnos, sok gyermek és felnőtt nem fogadja el Jézus barátságát, vagy hűtlen ahhoz. Ezért most a szentmise elején kérjük Jézus irgalmát.

GYERMEK NYAKLÁNCCAL ÉS KERESZTTEL

Sok ember nyakláncon viseli a keresztet. Így fejezi ki Jézussal való kapcsolatát. Sajnos ez a kapcsolat sokszor nagyon gyenge, elszakad, és a kereszt nagyon sokszor csak dísszé válik.

GYERMEK ÓRÁVAL

A barátsághoz időre van szükség. Barátunkkal gyakran akarunk együtt lenni, beszélni és játszani vele. Sajnos Jézussal csak nagyon kevés időt töltünk, inkább a számítógép előtt ülünk, a TV-t nézzük, vagy mással foglalkozunk.

GYERMEK ELSŐÁLDOZÁSI EMLÉKLAPPAL

Kis ajándékok megtartják - mondják az emberek - nagy ajándékok zavarják a barátságot. Jézus a szívünket akarja, de sajnos azt sok más dolog lefoglalja.

Pap:

Mennyei Atyánk! A keresztségben gyermekeiddé fogadtál bennünket. Jézust testvérként és barátként adtad nekünk. Gyakran hűtlenek voltunk hozzád és barátságoddal visszaéltünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk és az áldozással újra kapcsolj magadhoz bennünket!

KÖNYÖRGÉS

Mennyei Atyánk!

Te szeretsz bennünket és mindegyikünket név szerint ismersz. Tudod azt is, hogy jobban érezzük magunkat, ha van egy igazi, jó barátunk. Ezért ajándékoztad nekünk egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust, aki hű barátunk, aki bennünket kezünket fogva vezet. Ma a szentáldozásban egészen különös módon is összekapcsolódunk Vele. Add, hogy készséges szívvel fogadjuk ajándékodat és annak megfelelően is éljünk.

Jézus Krisztus a mi Urunk által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

GYERMEK

Istenem, adj nekem egy igazi barátot, aki megért engem, aki kész mindig arra, hogy megbocsásson, aki megvéd engem, aki hibáimmal együtt szeret, aki jótanáccsal ellát, anélkül, hogy éreztetné, hogy okosabb nálam!

GYERMEK

Istenem adj nekem egy igazi barátot, akiben megbízhatok, akivel közölhetem titkaimat, aki segít, ugyanakkor elfogadja segítségemet, egy barátot, akinek van ideje rám, olyat, akire bátran ráhagyatkozom!

KERESZTSÉGI FOGADALOM

Kedves Gyermekek!

Keresztségtek óta az Egyház közösségébe tartoztok. Akkor helyettetek tettek ígéretet Istennek. Ma ezt nektek kell megújítani. Nektek kell kifejeznetek, hogy Istennek, a mennyei Atyának gyermekeiként akartok élni. Ezért kérdezem:

- Ellene mondotok-e a Sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?

- Hisztek-e a mindenható Istenben és abban, hogy ő a mi mennyei Atyánk, és hogy mindnyájunkat szeret?

- Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, hogy mint ember Isten szeretetét láthatóvá tette, meghalt értünk és harmadnapra feltámadt?

- Hiszitek-e, hogy Isten Lelke működik az Egyházban, a világban és bennetek?

- Akarjátok-e a mennyei Atya akaratát szívesen teljesíteni?

- Akartok-e azon fáradozni, hogy a világban egyre kevesebb rossz és egyre több jó legyen?

Segítsen benneteket az Isten mindezek megtartására! Adja nektek szeretetét és erejét, hogy ígéretetekhez hűségesek maradjatok, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

GYERMEK

Legyen szilárd és erős keresztségi fogadalmam, hogy az Egyház igazi tagja legyek! A hit útján akarok járni, és Isten tanítását akarom követni.

GYERMEK

Hála legyen Istennek, hogy kegyelméből az Egyház tagjai közé meghívott! Mindenkor neki akarok élni és szolgálni.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Jézus Krisztus!

Te mindig barátja voltál azoknak, akiknek szükségük volt rád. A mi barátunk is akarsz lenni. Egy igazi barátra mindent rá lehet bízni. Ezért kéréseinkkel most hozzád fordulunk!

1. Jézus! Néha megfeledkezünk Rólad, vagy más barátot fontosabbnak tartunk Nálad. Akkor is légy velünk, és add, hogy meg ne feledkezzünk Rólad!

2. Jézus! Add meg szüleinknek, hogy Veled, mint jó baráttal mindig együtt legyenek! Add, hogy üzenetedet mindig örömmel fogadják!

3. Jézus! Adj nekünk mindig igazi jó barátokat, akikkel együtt szolgálhatunk Téged!

4. Jézus! A szentáldozás által leszünk Veled igazi, jó barátok. Segíts, hogy Veled való barátságunk mindig tartós legyen és vasárnaponként megerősödjön!

Mennyei Atyánk!

Köszönjük, hogy Jézust, mint jó barátot adtad nekünk. Dicsőség és hála legyen neked most és mindörökkön örökké!

FELAJÁNLÁS-GYERMEK

Istenünk! Barátságunk jeléül kenyeret és bort hozunk oltárodra áldozatul. A mindennapi életben a barátok együtt ülnek asztalhoz.

GYERMEK

Így hív Jézus is bennünket, mint barátait. Testét és vérét adja ajándékba. Köszönjük Urunk az összetartozásnak ezen jeleit.

MIATYÁNK

GYERMEK

Van a barátoknak egy titkuk, amelyet csak ők ismernek. Jézus elárult a barátainak egy titkot, amelyet csak ők ismernek.

GYERMEK

Egyedül a barátok nevezhetik Istent a menny és a föld Alkotójának. Egyedül ők szólíthatják meg így az Istent: ATYÁNK! Így akarjuk most mi is, mint jó barátok együtt mondani azt az imádságot, amit Jézus tanított nekünk:

BÉKEKÖSZÖNTÉSRE

GYERMEK

A barátok között is néha előfordul nézeteltérés. Utána kezet fognak és minden rendben van. A kérdés az, ki nyújt először béke-jobbot?

GYERMEK

Jézus mindig elsőként nyújtja nekünk jobbját Mi is nyújtsuk embertársainknak békejobbunkat, mint ahogyan Jézus is tette.

BEFEJEZÉS

GYERMEK

Istenünk Atyánk, köszönjük neked ezt az ünnepet. Együtt lehettünk szüleinkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Hallhattuk az örömhírt: Jézus a mi barátunk. Barátainkként gyűltünk össze asztalánál

és a szentáldozásban összekapcsolódhattunk Vele.

GYERMEK

Ez az ünnep töltse el egész napunkat, mert Jézus a barátunk! Ünnepeljük barátainkkal és rokonainkkal, hogy Jézus velünk van! Ma Őt vettük magunkhoz, de egyben feladatot is kaptunk:

GYERMEK

Egész életünket úgy kell alakítanunk, ahogyan azt tőlünk Jézus, a mi barátunk, megkívánja. Ehhez kérjük most az Ő áldását.

PRÉDIKÁCIÓ

Volt egyszer egy kis szív Meleg volt, élénk, vidáman vert és dobogott. Különösen akkor volt boldog, amikor egy másik szív látogatta meg. Egy napon különös esemény történt. A szívecske egészen izgatott lett. A kis szívünk megtudta, hogy látogató jön hozzá, egy jó barát. Várakozva fogadott mindent, melegebb és figyelmesebb lett. És akkor elé hoztak néhány dolgot. A gyermek akihez tartozott azt mondta neki: "Örülj szívem, milyen gyönyörű ez a szép, hosszú ruha". A szív megijedt egy kicsit, mert a ruha csak úgy zizegett. Így szólt a gyermek: Ma ünnepi ebéd lesz és vendégek is jönnek! A szíve egészen a torkában ver. "Készíts helyet!" A kis szívbe még sok dolgot kellett bevinni. "100, 150, 200, 250, 300"- számolt a gyermek. A gyermek először kapott egy órát és egy táskarádiót. Most már a vendégek és a sütemény sem tudták betölteni a gyermek szívét tovább, a pénz félretolta mindezt, mert azt minden gyermek tudja, hogy a pénz hatalmába ejti a szívet. "Szeretne valaki itt tiszta lenni?" -hallott egy hangot a kis szív. "Na és Te ki vagy?" - kérdezte a szív, kissé fáradtan és akaratlanul. Úgy hangzott, mintha köveket ütöttek volna össze. "Én vagyok a látogató. Jézus vagyok! Nekem minden helyre szükségem van, Te kellesz nekem!" De a rádió olyan hangosan szólt és az óra is ketyegett hevesen, hogy a szív nem tudta megérteni. Csak hűvösen így szólt: Jöjj be hát, ülj a sarokba, de ne zavarj! És Jézus helyet foglalt a szív leghátsó sarkában és minden dolog orrfintorogva nézte őt: "Mit akar ez itt?" Jézus arra gondolt, hogy Betlehemben sem volt hely számára, és várt.

De ez a barát ugyanezt kéri tőlem, bizonyos kötelezettségeket, a játékszabályokat meg kell tartanom. Jézus köztünk is keres barátokat, amint azt a hittanórákon is hallottuk és a mai evangélium is ezt bizonyítja. Jézus olyan barátokat keres, akik vele élnek és Isten Jóhírét terjesztik. Jézusnak is vannak elvárásai barátaival szemben. Neki nem kell fehér ruha, sem ünnepi ebéd, sem táskarádió, sem pénz. Neki más kell: a szívem. Hogyan is mondta Ő a történetben? "Nekem minden helyre szükségem van, te kellesz nekem!" Sajnos sok gyermek. de sok felnőtt sem akarja ezt. Jézust csak a sarokba szorítják. De Jézus vár!

Kedves Gyermekek! Nemrég szó volt Jézusról. Nem olyan régen ünnepeltük és átéltük Jézus szenvedéseit. Akkor az emberek nemcsak háttérbe szorították Jézust, hanem megtagadták, elárulták, megölték. De történt más is: Simon és András igent mondtak, rögtön otthagyták hálójukat és Vele mentek. Azután a két testvér Jakab és János meghallották Jézus szavát, hívását: "Nekem az egész hely kell, rád teljesen szükségem van." Otthagyták atyjukat, Zebedeust segédjeivel és a csónakon Vele mentek. És ott volt a vámos Lévi, akinek szíve a pénzhez ragaszkodott addig. Ő jól keresett, az embereket be is csapta és súlyos vámmal sújtotta őket. Amikor Jézus így szólt hozzá: "Jöjj velem!" Otthagyta pénzét kidobta a szívéből és helyet adott Jézusnak. Mindnyájan megérezték, hogy Jézus a barátjuk, az igazi barátjuk.

Kedves Gyerekek! Kedves Felnőttek!

Nekünk is tanulnunk kell ebből. A szívem sarkában várakozó Jézust ki kell hoznom, helyet kell számára a szívemben készítenem. Nekem is mondja ma Jézus: "Jöjj velem, a barátod akarok lenni. Ma a szentáldozásban mint barát akarok veled összekapcsolódni." Ha elfogadom hívását, nemcsak ma, az elsőáldozás napján, hanem ezután is, mindig barátja lehetek. Hogyan is énekeltük az imént? "Így szól hozzád Jézus, szeretlek!" Szívesen lennék a barátod! Amit egyedül nem tudsz megtenni, azt közös erővel megtehetjük. Ezért megújítjuk keresztségi fogadalmunkat: Jézus veled akarok lenni, de nemcsak ma, hanem egészen életem végéig!

Elsőáldozás Nyírszőlős

Ünnepélyes bevonulás (Gyerekek énekelnek: Jöjj, jöjj hozzám…)

Pap

Köszöntő

Igeliturgia

Homilia

Hitvallás (elsőáldozók)

Könyörgések (szülők, elsőáldozók)

Eucharisztia liturgiája

Áldozás előtti ima (gyerekek-közös)

Áldozás előtti ima

Áldozáshoz vonulás, ének (elsőáldozók)

Szentáldozás

Áldozás utáni ima

Áldozás utáni ima (miseszöveg)

Hirdetés

Pap leül

Szülők köszöntése

Virágok átadása a szülőknek

Pap köszöntése

Hitoktató köszöntése

Ünnepélyes kivonulás


A honlap üzemeltetője a Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség. A honlap karbantartója: Hódi Miklós (hodi@t-online.hu) E-mail címünk: nyirszolosromkat@gmail.com
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu