Főoldal
 Hírek, aktualitások
 Események
 Énekek-imádságok
 Prédikációk
 Apró történetek a léleknek
 Versek, gondolatok

Szentmise-, hittan-, programrend
 Miserend

Hittancsoportok
 Gyermek oldal
 Betlehemi csoport
 Názáreti csoport
 Buczkó Kuckó
 Elsőáldozásra készülők
 Bérmálkozásra készülők
 Ifjúsági oldal
 Cursillos csoport oldala

Kiemelt programjaink
 Jubileumi év
 Keresztényként éld a szerelmet
 Felkészülés a HIT évére

Terveink
 Zarándokszállás projekt

Ajánlataink
 Ajánló (Film-Tv-Könyv)

Információk
 Elérhetőségeink
 Képviselőtestület
 Kérdezz-felelünk

Gyüjteményeink
 Képtár
 Linktár
 Nyomtatványok

Egy kis mosoly :-)
 Humor

Cursillo
 Cursillo hírek

Megemlékezések
 Emlékezzünk

Vendégkönyv
 Vendégkönyv

______________________

Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Eseményeink

Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokház
 Atanáz-ház
 
 KERESZTUTAK

Főoldal

Utolsó frissítés: 2017.10.10.

.

Hivatásunk hasonló Jánoséhoz. Istenre mutató emberré kell válnom, akinek léte és egész élete, akár némán, akár hangot adva, de őreá mutat, mi több Őt jeleníti meg, Őt sugározza.

Lothar Zenetti írja Ünnepi alkalmak című versében:

"Mi templomot építünk korunkban, az könnyen megy, -- azoknak kell tanúskodniuk, hogy Isten velünk van.

De, hogy mi mutassuk meg, hogy Isten milyen közel van, az nehezen megy.

Így mi templomokat építünk korunkban, olykor túl magasakat.

Mi harangozunk korunkban, az könnyen megy, figyelmeztető jelként kell, hogy szolgáljanak.

De, hogy mi emlékeztessük Istenre az embereket, az nehezen megy.

Így mi harangozunk a világban, olykor túl hangosan.

Mi szónokolunk a világban, az könnyen megy, ezek a szónoklatok a hitet alapozzák és magyarázzák.

De hitünket naponta megélni az emberek előtt, az nehezen megy.

Így a világba kiáltó beszédeink olykor túl üresek."

Semmi nem mutathat rá helyettem, helyetted Krisztusra! Nekem és neked kell Krisztusra mutató emberré, jellé válnom és válnod! /részlet Keresztes László atya Évközi 2. vasárnapra írt prédikációjából/

.

.

CURSILLOK egyházmegyénkben 2017-ben. Ide kattintva olvashatsz a részletekről.

.

.

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntünk a

Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség

honlapján.

A nyírszőlősi római katolikus templom története

Templomunk

Az Öreg nyírszőlősi hívek elbeszélése szerint, az 1900-as évek elején, a legnagyobb dombtetőn álló, akkor még torony nélküli kápolnába jártak a görög és római katolikus hívek szentmisére. Az egyik évben – még az első világháború előtt – a kápolna tetőzete leégett. A római katolikus hívek elhatározták, hogy saját templomot fognak építeni.

1912 után egy igazgatói lakás és 3 tanterem épült Nyírszőlősön. Az egyik teremben fából készült eltolható fal mögött volt az oltár és itt hallgatták a szentmiséket a római katolikus hívek. A kótaji római katolikus papok jártak át misézni.

Az 1950-es évek első felében a hívek pénzén az akkori káplán Káldi György vett egy falusi házat kerttel együtt. 1955-ben a kótaji plébániára egy új kántor-káplán került Buczkó Lajos személyében. Ő járt át kerékpáron Nyírszőlősre hitoktatni és misézni. Ekkor ismét előtérbe került a templom építése. 1956 február hónapban a pap és néhány képviselőtestületi tag Bodrogkeresztúrba mentek és fagyálló mészkövet vásároltak. 1956 április 4-én Buczkó Lajos végleg letelepedett az egyházközség házába, amely a jelenlegi plébánia épülete. A hívek adományaiból, külföldi és belföldi segélyekből valamint a Főhatóság támogatásával 1957 március 12-én megtörtént az első kapavágás, mellyel kezdetét vette a templomépítés. A tervrajzokat Jost Ferenc építész főmérnök készítette, majd halála után Barucha József építészmérnök vezette tovább az építés munkáját. Az alapkövet – szentmisével egybekötött ünnepélyes keretek között – 1957 április 22-én helyezték el a főbejárat alatt. A templom építését 4 részletben tervezték: alapozás (1957), falfelhúzás (1958), tető alá hozás (1960), vakolás (1960). A termésköveket valamint a több mint 70 ezer darab első osztályú téglát – melyet Tiszavasváriban vásároltak kalandos körülmények között – a sóstóhegyi állomásról tajigákkal húzták a nagy homokos utakon a férfiak. 1960 október 16-án volt a templom benedikálása, melyet Főtisztelendő Rozsály Menyhért érseki helynök atya végzett papi segédlettel. A templom Szent István tiszteletére lett fölszentelve.

1973 augusztus 27-én készült el a harangállvány. Az új helyén 1973 október 11-én szólalt meg a harang. Az 1970-es években a templombelső újra lett festve, új padok, új oltárok készültek a mai liturgiának megfelelően. 1975-ben plébániai rangra lett emelve a volt fília, Nyírszőlős. A szentélyt díszítő falfestményt Szilágyi János festőművész tervei alapján 1978 június 14-19-ig Szilágyi András és Domokos, az időközben elhunyt festőművész fiai készítették. A falfestmény Krisztus feltámadását ábrázolja, a megdicsőült Jézust, az őt körülvevő angyalokat és az üres sírhoz érkező asszonyokat és apostolokat. Az 1980-as években a templom bal oldalán egy hittanterem és egy raktárhelység került kialakításra.

A Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség jelenleg a kótaji plébániához tartozik.

Sokáig talán azért lesz kedves a nyírszőlősi római katolikus híveknek templomuk, mert sok gyermek és sok felnőtt vett és vesz részt még ma is a templomnak és a templomkertnek az építési munkáiban, szebbé tételében, rendezésében és még többen járultak és járulnak hozzá adományaikkal.

Készült 2008.05.29-én az 1998.04.19-i írás alapján mely Vereczkei Magdolna és Riegel László egyházközségünk volt tagjai valamint Buczkó Lajos, Fekete István és Bohán Béla volt plébánosaink emlékirataiból merített.


A honlap üzemeltetője a Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség. A honlap karbantartója: Hódi Miklós (hodi@t-online.hu) E-mail címünk: nyirszolosromkat@gmail.com
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu